Trang chia sẻ kiến thức và học tập trực tuyến của Trung tâm Đào tạo hạt nhân  Available courses

  KHOÁ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC

  KHOÁ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC

  Course

  KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC XỬ LÝ SỐ LIỆU GHI ĐO BỨC XẠ VÀ THỰC NGHIỆM HẠT NHÂN

  KHÓA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC XỬ LÝ SỐ LIỆU GHI ĐO BỨC XẠ VÀ THỰC NGHIỆM HẠT NHÂN

  Giới thiệu các kiến thức tổng quát về thống kê trong thực nghiệm g...
  Course
  Guest accessSelf enrolment

  Tư duy đúng trong nghiên cứu khoa học - GS. Phạm Duy Hiển

  Tư duy đúng trong nghiên cứu khoa học - GS. Phạm Duy Hiển

  Tài liệu clip buổi giảng dạy về tư duy đúng trong nghiên cứu khoa h...
  Course
  Self enrolment

  Khóa học tiếng Anh: phát âm cơ bản

  Khóa học tiếng Anh: phát âm cơ bản

  COURSE INFO In today’s world where English is the language of b...
  Course
  Self enrolment

  KHÓA TẬP HUẤN ELEARNING - ĐỢT 1

  KHÓA TẬP HUẤN ELEARNING - ĐỢT 1

  Mục tiêu đào tạo:A. Kiến thức- Nhắc lại được những nguyên lý cơ bản...
  Course
  Self enrolment

  Khóa học về tính ăn mòn trong môi trường Biển

  Khóa học về tính ăn mòn trong môi trường Biển

  Tóm tắt về khóa học:tính ăn mòn trong môi trường Biển
  Course

  Site announcements

  (No announcements have been posted yet.)